Plecy

Grupa otwartych i zaangażowanych ludzi. Oto nasz zespół:

Maciej Archaniołowicz – prezes zarządu,

Magdalena Walczak Baranowska – wiceprezes zarządu,

Radosław Jaroszewski – wiceprezes zarządu,

Klaudia Strzelińska – skarbnik zarządu,

Agnieszka Kowalewska – sekretarz zarządu.