Plecy

INTEGRUJEMY SIĘ…

  1. Realizacja projektów integrujących dzieci i młodzież (Polską i Ukraińską) poprzez wspólne spędzanie czasu, rozwiązywanie problemów, niwelowanie barier, włączanie w jedną komórkę społeczną.
  2. Szkoła Liderów CWM – wspólnie spędzany czas, wymiana doświadczeń, wyjazdy studyjne, weekendowe spotkania szkoleniowe.