Plecy

STRUKTURY CWM. JAK FUNKJONUJEMY?

Podstawową jednostką skupiającą członków CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY jest koło CWM. Koło składa się przynajmniej z pięciu członków, tworzone jest przez dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie oddolnie na terenie szkoły lub gminy. Koło może rozwijać swój zasięg działania o przylegające gminy. Koło spośród swoich członków wybiera na okres dwóch lat LIDERA i nazwę własną struktury. Koło CWM wyznacza cele działania organizacji lokalnej w oparciu o Statut CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY i sposoby służące realizacji założeń programowych. Koło CWM współpracuje z Radą Wojewódzką Liderów CWM oraz Zarządem CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY.

Rada Wojewódzka Liderów CWM skupia poszczególnych liderów kół CWM w danym  województwie. Wyznacza kolegialnie kierunki funkcjonowania organizacji wojewódzkiej. Podejmuje uchwały odnośnie realizacji projektów o charakterze wojewódzkim i składa wnioski budżetowe dla realizacji poszczególnych projektów o charakterze wojewódzkim do Zarządu CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY. Rada Wojewódzka Liderów CWM wybiera na okres dwóch lat ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.