Plecy

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM? DOŁĄCZ DO NAS!

MAM WIĘCEJ niż 18 lat.

Jeśli jesteś pełnoletni, aprobujesz nasze cele i akceptujesz Statut CWM to zapraszamy Ciebie do współpracy. Śmiało dołącz do naszego zespołu.

NIE MAM jeszcze 18 lat?

Ale masz już 10 lat, aprobujesz nasze cele i akceptujesz Statut CWM to zapraszamy Ciebie do współpracy. Śmiało dołącz do naszego zespołu jako członek wspierający CWM.

 

DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY?

Członek naszego Stowarzyszenia ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi do wszystkich władz Stowarzyszenia,
  2. W pełni uczestniczyć w działalności CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY, swobodnie
    wyrażać swoje poglądy, oceniać działalność organizacji i członków władz Stowarzyszenia, żądać odpowiedzi na zgłaszane postulaty i wnioski,
  3. Uczestniczyć w kształtowaniu programu działania Stowarzyszenia i brać udział w jego realizacji,
  4. Korzystać z pomocy i obrony w istotnych sprawach osobistych, domagać się od władz
    Stowarzyszenia pomocy w ich rozwiązaniu,
  5. Korzystać ze sprzętu i urządzeń będących własnością CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY do realizacji celów określonych w niniejszym Statucie,
  6. Nosić odznakę organizacyjną CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY.