Plecy

Centrum Wspierania Młodzieży to…

Nowatorska organizacja społeczna funkcjonująca jako stowarzyszenie, której działalność ukierunkowana jest na kreowanie przestrzeni dla harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, rozwiązywania ich codziennych problemów. Organizacja ma uczyć i stwarzać możliwości umiejętnego spędzania czasu wolnego od używek, nudy i zgubnych nałogów (gier komputerowych, telefonu komórkowego, internetu) i dążyć do rozwoju własnych pasji i zainteresowań u dzieci oraz młodzieży. Ważnym aspektem funkcjonowania jest działalność profilaktyczna: walka z nadwagą u dzieci, przeciwdziałaniem powstawaniu wad postawy, próchnicą u najmłodszych i edukacyjna: dbałość o własne zdrowie, nabywanie cennych umiejętności społecznych: umiejętności pływania, zetknięcie z pozytywnymi wzorcami zachowań oraz beztroską zabawą w gronie rówieśniczym, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach a także promocją idei wolontariatu, jako formy bezinteresownego spojrzenia na potrzeby drugiego człowieka oraz form, w które młody człowiek może się zaangażować.